Menu Close

Sad više nemam ni jednog dajdžu moj efendija

Imao sam petericu dajdži.

Po jednom od njih najstarijem dobio sam ime. Sada više nemam ni jednog.

Ni đede nemam, oca mojih dajidža, i najmlađeg petnaestogodišnjeg Dahmu i njega su ubili i julu 1995 u Srebrenici.

Dijete nove generacije rođeno u Srebrenici u njoj odraslo da svjedoči život tamo gdje živi smrt. Moj role Amil <3

Piše Ahmed Hrustanović, srebrenički imam na svom facebook profilu.

Related Posts