Menu Close

Poslije Mostara slijedi mu nešto puno gore! Čoviću kola krenula nizbrdo…

Hrvatski medijski servis nabrojao je „najveće boljke“ većine Mostaraca bez obzira na to u kojem dijelu grada živjeli, koje nacionalnosti bili, pripadali ovoj ili onoj političkoj grupaciji.

Smatraju da ogromna većina Mostaraca želi:

– Obnovu ili uklanjanje objekata porušenih u ratu, na području cjelog grada.

– Čist grad, revitalizirane i redovno održavane zelene površine, obnovu neobnovljenih gradskih ulica i trotoara, izgradnju i opremanje novih parkova i dječijih igrališta.

– Efikasno gradsko komunalno poduzeće koje će osiguravati da grad bude besprijekorno čist ili dodjelu ovog posla, putem konkursa na koji se mogu prijaviti i privatne firme iz cijele BiH koje se bave komunalnom djelatnošću.

– Završetak gradnje sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih i oborinskih voda.

– Rješavanje pitanja razvrstavanja, reciklaže i odvoza otpada i rješavanje pitanja odlagališta otpada.

– Transparentno i odgovorno trošenje javnog gradskog novca.

– Reorganizaciju i racionalizacija gradske uprave, držeći se europskih standarda – 1.000 građana – tri službenika, zapošljavanje na osnovu konkursa, a ne stranačkih i rodbinskih veza.

Onemogućavanje bespravne gradnje i dobivanja građevinskih dozvola kojima se krše usvojeni urbanistički planovi i drugi zakonski i podzakonski akti, uklanjanje bespravno izgrađenih objekata, koji ne zadovoljavaju uvjete za legalizaciju.

– Omogućavanje građanima da potrebne dokumente mogu dobiti elektronskim putem.

– Završetak izgradnje gradske sportske dvorane, izgradnju školskih sportskih dvorana i školskih zgrada za škole koje su smještene u neuvjetnim ili tuđim objektima.

Naplatu naknade turistima za ulazak na područje Starog grada.

– Uređenje Partizanskog groblja i park-šume na Bijelom Brijegu, poznate kao “Trimuša”.

– Uređenje šetnice, s biciklističkom stazom duž rijeke Radobolje, sve do njezinog ušća u Neretvu kod Starog mosta.

– Uređenje šetnice, s biciklističkom stazom uz korito rijeke Neretve, od sjevera do juga Mostara.

– Usvajanje seta mjera kojima će Mostar postati privlačan ulagačima.

– Promjenu naziva ulica koje nose imena po ljudima koji su podržavali ili bili dijelom totalitarnih režima.

No, zaboravili su Čovićevi mediji spomenuti ko je bio na vlasti u proteklih 12 godina u Mostaru i upravljao finansijama.

Zbog čega je grad na Neretvi postao „grad slučaj“? Zašto u 21. stoljećz dijelovi Mostara još nemaju kanalizaciju i na šta su potrošena slina sredstva izdvojena za to? Zašto grad nema centralno grijanje?

Zbog čega se građani godinama guše u smradu smeća? Ko dade ulicama imena fašističkih zlikovaca iz Drugog svjetskog rata? Ko je uništio „Aluminij“? Zbog čega ne radi mostarski aerodrom?

Zašto se u dugovima guše “Elektroprivreda HZHB”, “HT Eronet”…!?

No, i ta će pitanja dolaskom novih vlasti uskoro doći na red…

Related Posts