Menu Close

Još uvijek nije uklonjena crkva iz dvorišta nane Fate Orlović. Zbog toga BiH može biti isključena iz Vijeća Evrope.

Suspenzija BOSNE I HERCEGOVINE iz članstva u Vijeću EU jedna je od sankcija koju naša zemlja može pretrpjeti jer nije ispoštovala odluku Evropskog suda za ljudska prava.

Kojom je naloženo da se izmjesti crkva iz dvorišta nane Fate potvrđeno je za klix.

Sud Europski za ljudska prava je prvogg oktobra 2019.g. donio presudu kojom se nalaže da Bosna i Hercegovina mora ukloniti crkvu iz avlije nane Fate Orlović u KP.

Sudija EU suda za ljudska prava Vehabović Faris za Klix kaže da je ta presuda postala konačna 1. aprila 2020. godine i od tada do danas nije ništa poduzeto kada je u pitanju njeno izvršenje.

U vezi s tim BiH može snositi sankcije u Vijeću Evrope, a riječ je o diplomatskim mjerama. Može se uskratiti pravo našoj delagaciji da učestvuje u Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope pa do toga da seBiH suspenduje.

On podsjeća da naša Bosna nije ispoštovala više presuda Evropskog suda, poput one koja se odnosi na predmete Sejdić-Finci, Zornić protiv Bosne, Pilav protiv BiH, pa sve do slučaja nane Fate.

Nema potrebe da bilo ko podnosi bilo kakav zahtjev za uvođenje tih sankcija, jer Komitet ministara prilikom razmatranja izvještaja o izvršavanju presuda protiv svake države po službenoj dužnosti razmatra eventualno uvođenje mjera i predlaže određene mjere Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope”, pojašnjava nam Vehabović.

Konkretno u slučaju izmještanja crkve iz dvorišta Fate Orlović, sudija Evropskog suda za ljudska prava posebno ističe da BiH unutar same sebe treba poduzeti konkretne korake kako bi se izvršila presuda.

Vehabović:

U ovom slučaju je vrlo lako identifikovati one koji opstruiraju provođenje ove presude i radi se prije svega o lokalnim vlastima koje trebaju donijeti odgovarajuće administrativne odluke da bi se konačna presuda Evropskog suda ispoštovala. Ovdje je do Tužilaštva BiH, jer očigledno nije poduzelo korake za koje ja znam, a u cilju provođenja te presude.

Neizvršavanje presude Evropskog suda, kao i odluka Ustavnog suda BiH, predstavlja krivično djelo na osnovu Krivičnog zakona Bosne i HERCEGOVINE. Vehabović JE poručio da je u ovom slučaju prije do Tužilaštva BiH, nego do Vijeća ministara i organa Vijeća Evrope, vezano za što skorije sankcionisanje onih koji odbijaju provođenje presude.

Pravoslavna srpska crkvena opština crkvu je izgradila na imovini koju je u vrijeme ratnih razaranja u periodu od 1992. do 1995. godine Fata je morala napustiti skupa sa sedmero djece i mužem Šaćirom koji je ubijen u vihoru agresije.

Nakon dugogodišnje pravne bitke presuda je donesena u korist nane a Evropski sud je jednoglasno odlučio da je došlo do povrede člana 1 Protokola 1 (zaštita imovine) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Nakon presude ispražnjavanje unutrašnjosti crkve obavljeno je u februaru ove godine, što je stvorilo vjerovanje da će postupak izmještanja objekta biti uskoro okončan.

To se do danas nije uopšte dogodilo zbog ignorantskog odnosa vlasti iz RS-a koja je prvenstveno to što crkva nije izmještena opravdavala pandemijom COVID-19 (koronavirusom) a zatim i lokalnim izborima.

Related Posts