Menu Close

Do zametenih sela Luka i Krušev Do put neće biti očišćen ni za tri dana

Prvi ovogodišnji mokar i težak snijeg koji je u petak na subotu padao cijelu noć na područje srebreničke općine, prouzrokovao je zastoj u saobraćaju na svim lokalnim planinskim putevima. Jedino je prohodan regionalni put Bratunac- Srebrenica- Zeleni Jadar – Skelani i Zeleni Jadar- Podravanje- Milići.  

Ekipe za održavanje puteva u zimskom periodu, krenule su na teren kako bi osposobile lokalne puteve da bi đaci u ponedjeljak mogli doći na nastavu. Do zametenih sela Luka i Krušev Do put neće biti očišćen ni za tri dana, jer na ovom putnom pravcu, dugom 60 kilometara, ima dosta snijega..

Odvijanje saobraćaja u gradu i kretanje pješaka nešto je povoljnije, jer su radnici Komunalnog preduzeća „Polet“ odmah po prestanku padavina počeli čistiti gradske ulice i trotoare.

Na cijeloj općini nema prekida i napajanju električnom energijom snabdijevanje gradskom vodovodom. Zabilježeno je kašnjenje međugradskih autobusa, posebno u jutarnjim satima, i to onih koji dolaze iz Sarajeva..

Related Posts