Menu Close

Denis Bećirović poslao oštru poruku Dodiku: Oni koji ud – are na državu BiH završe u Hagu

– Naveo je da država Bosna i Hercegovina ima mehanizme da zakonski sankcionira svakog pojedinca koji udari na ustavni poredak države.

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik Socijaldemokratske partije BiH Denis Bećirović poručio članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku da “oni koji ud – are na državu BiH završe u Hagu ili na sme – tljištu historije”, komentarišući njegove izjave koje je iznio nakon što je visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko nametnuo zakon o zabrani negiranja gen – ocida.

“Milorad Dodik i njegovi sljedbenici moraju prestati provoditi destruktivnu i anticivilizacijsku politiku. Pravosnažne presude najviših svjetskih sudova se moraju dosljedno poštovati. O njima nema rasprave i pogađanja. Dodik mora prestati pri – jetiti državi Bosni i Hercegovini i ru – šiti Dejtonski mirovni sporazum. Bosna i Hercegovina je preživjela puno jače i opasnije političare od Dodika. Svi oni koji su pr – ijetili našoj državi završili su, prije ili kasnije, na sme – tljištu historije“, poručio je Bećirović.

Naveo je da država Bosna i Hercegovina ima mehanizme da zakonski sankcionira svakog pojedinca koji ud – ari na ustavni poredak države.

“Preporučujem Dodiku da ne iskušava snagu države Bosne i Hercegovine, kao i njenih moćnih i brojnih prijatelja širom svijeta“, istakao je te dodao da: “Dodik mora znati da je ovo 2021. a ne 1992. godina”.

“Država Bosna i Hercegovina je vječna, lokalne političke kabadahije su prolazna kategorija. Također, Dodik mora znati da ga svaka eventualna antiustavna radnja uvrštava u red najgorih ek – stremista u Evropi. Osim c – rne liste Sjedinjenih Američkih Država, Dodik bi eventualnim neustavnim aktivnostima gotovo sigurno čekirao i kartu za cr – nu listu Evropske unije“, istakao je Bećirović.

Naglasio je da je on godinama uporno i dosljedno govorio da budućnost građana i naroda Bosne i Hercegovine nije u veličanju b – rutalnih ra – tnih zl – očinaca. Poručuje da djecu u našoj domovini treba učiti da se ugledaju na velike humaniste, naučnike, sportiste, pjesnike, reditelje… a ne na os – uđene ra – tne zl – očince.

“Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje negiranje gen – ocida predložio sam 2017. godine, zajedno sa trideset sedam (37) udruženja žrt – ava i organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine. U tekstu ovog zakona predložena je zabrana negiranja, poricanja i minimiziranja zl – očina gen – ocida, holokausta, zl – očina protiv čovječnosti, ratnog zl – očina protiv civilnog stanovništva“, podsjetio je.

U tekstu predloženog zakona, pored ostalog, stoji da je zabranjeno:

„Javno odobravanje, poricanje, teško umanjenje zl – očina

Član 172 a.

(1) Ko javno poriče, odobrava ili opravdava zl – očin gen – ocida, holokausta, zl – očin protiv čovječnosti, ra – tni zl – -očin protiv civilnog stanovništva utvrđen međunarodnim ili domaćim sudom, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do tri godine.

(2) Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana počini u svojstvu službenog ili odgovornog lica u institucijama Bosne i Hercegovine kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od deset mjeseci do tri godine.

Distribuiranje materijala u cilju poricanja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja zl – očina

Član 172 b.

(1) Ko distribuira ili na drugi način učini dostupnim javnosti, putem kompjuterskih, medijskih, elektronskih ili drugih sistema, materijal koji javno poriče, minimizira, opravdava ili odobrava ho – lokaust, zl – očin gen – ocida ili zl – očin protiv čovječnosti, utvrđen domaćim ili međunarodnim sudom, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do tri godine.

(2) Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana počini u svojstvu službenog ili odgovornog lica u institucijama Bosne i Hercegovine kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od deset mjeseci do tri godine.

Negiranje presuda

Član 172 c.

(1) Ko negira presude Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Suda Bosne i Hercegovine kaznit će se kaznom zatvora u trajanju do tri godine.

(2) Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana počini u svojstvu službenog ili odgovornog lica u institucijama Bosne i Hercegovine kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 3 godine.“.

Također, u obrazloženju Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine navedeno je:

„Poricanje gen – ocida u literaturi se označava kao „posljednja faza u izvršenju jednog gen – ocida”. Poricatelji gen – ocida imaju za cilj da zadaju posljednji ud – arac svojim žr – tvama – da negiraju, minimiziraju, trivijaliziraju, odobravaju ili opravdavaju zl – očin i na taj način li – še žr – tve makar i posth – umne istine. Suočene s ovom pojavom brojne zemlje opredijelile su se da poricanje gen – ocida proglase kriv – ičnim djelom.

Evropska unija je, također, preduzela korake prema inkriminaciji poricanja gen – ocida. Prvo je zajedničkom akcijom 98/443/JHA bilo predviđeno da ras – ističko i kse – nofobično ponašanje treba da predstavlja kri – vično djelo u svim zemljama članicama. Zatim je 2001. izrađen Prijedlog okvirne odluke o borbi protiv ras – izma i kse – nofobije.U ovom dokumentu u ponašanje koje se smatra ra – sističkim i ksen – ofobičnim uključuje se: ”javno podržavanje gen – ocida ili zl – -očina protiv čovječnosti kako su oni definirali u Statutu Međunarodnog krivičnog suda”. Ovaj prijedlog usvojio je Evropski parlament 23/05/2002.

Imajući u vidu praksu evropskih zemalja i Evropske unije, te uzimajući u obzir činjenicu da je na teritoriji Bosne i Hercegovine počinjen geno – cid nad bošnjačkim stanovništvom, usvajanje ovog zakona predstavlja obavezu naše zemlji“.

“U maju 2020. godine, zajedno sa delegatom Zlatkom Miletićem, predložio sam novi tekst izmjena i dopuna Krivičnog zakona BiH s ciljem zakonske zabrane negiranja ge – nocida. I ovaj prijedlog odbili su delegati iz SNSD-a i HDZ-a. Zato je današnji potez visokog predstavnika Valentina Inzka potpuno opravdan i utemeljen”, potcrtao je.

“Pravda je spora, ali dostižna. Vrijedilo je boriti se za pravdu i istinu. Vrijedi nastaviti se boriti za pravdu i istinu. Vrijedi nastaviti se boriti za svakog dobronamjernog čovjeka bez obzira koje je on vjere ili nacije”, naglasio je Bećirović.

Podsjetimo, Valentin Inzko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nametnuo je dopune u Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje gen – ocida i veličanje ra – tnih zl – -očinaca.

“Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kako je predviđeno u članku 2. tog Zakona, na privremenoj osnovi sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta”, saopšteno je iz Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Valentina Inzka.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, saopćeno je.

Oslobođenje.

Related Posts